Flipkaart

In de volgende situaties:

 • Anke heeft merkbaar frustratie
 • Anke zegt iets wat ik interpreteer als kritiek

Voel ik me meestal:

 • Aangevallen, machteloos, verdrietig, boos

Ik weet dat ik dan reageer vanuit mijn schema met de kerngedachten:

 • De zeikerd: het is natuurlijk weer mijn schuld, ik doe het weer verkeerd
 • De Toeareg richt zich later ook oordelend/verdedigend naar Anke
 • Kleine Koen voelt zich angstig/machteloos en minderwaardig
 • Boos, passief agressief kind.

Deze opvatting over mijzelf en mijn omgeving heb ik geleerd doordat:

 • Ik nooit heb geleerd op een gezonde manier met conflicten om te gaan. Mijn broer kon mij onredelijk de schuld geven of boos op me worden, waarbij mijn ouders niet ingrepen. Uit onmacht wist ik niets anders te doen dan van me afbijten.

Deze modus/schema zorgt ervoor dat ik als volgt overdrijf:

 • Ik voel schuldig, ook als er vaak geen reden toe is.
 • Of het is allemaal háár schuld.
 • Ik overdrijf het gevaar (leef bij voorbaat in oorlog).

Als ik vanuit mijn valkuil op deze situaties reageer, gedraag ik me op de volgende manier:

 • Ik reageer eerste nors/klagend en val later stil, weet niets meer te zeggen terwijl Anke steeds bozer wordt (want wordt genegeerd en voelt zich ongehoord).
 • Ik vind haar gedrag overdreven. Ik kruip in de slachtofferrol en val aan als verdediging.
 • Ik vermijd liefst om er later op terug te komen, ook als de emoties gezakt zijn, omdat ik bang ben dat het dan weer fout gaat


Gezonde volwassene

Ondanks mijn negatieve gedachten en gevoelens in deze situaties is het realistischer om de volgende opvattingen over mijzelf en mijn omgeving te hebben:

 • Anke heeft emotionele pijn. Dat hoeft helemaal niet mijn schuld te zijn.
 • Het gaat nu om haar pijn. Het heeft niks met mij te maken.
 • Kan ik haar kan troosten ipv aanvallen?
 • Ze heeft mijn liefde nodig ipv mijn oordeel.
 • En mocht het toch wel met mij te maken heeft, dan komt komt dat later wel; en kan ik het beter maar weten hoe zij zich voelt.

De volgende concrete ervaringen ondersteunen deze opvatting

 • Filmpje: ik had niet meegekregen dat het filmpje haar veel deed en eigenlijk is dat hooguit een gevolg van haar onduidelijkheid en mijn onoplettendheid
 • Vaak is zij gefrustreerd over een situatie (computer, licht etc.)

Ik kan beter vanuit mijn nieuwe opvattingen reageren (gezond gedrag):

 • Vragen stellen: wat zit je dwars, waar heb je behoefte aan?
 • Me verplaatsen in haar situatie.
 • Luisteren, samenvatten, niet oordelen en niet oplossen.