Cookies

Ik wil graag weten welke pagina's, hoe vaak worden bekeken. Daarom maakt deze site gebruik van Piwik en Google Analytics. Deze systemen plaatsen cookies, om bij te houden welke pagina's jij bekijkt. Ik weet niet letterlijk 'wie' jij bent, alleen wat je ip-adres is en wat eigenschappen van je browser. Google plaatst nog wat extra cookies omdat ik van hun Font-dienst gebruik maak, zodat ik de pagina-titels in een mooi lettertype te kunnen laten zien.

Ik hoef geen toestemming aan je te vragen of ik deze cookies mag plaatsen, want ze vallen binnen de richtlijnen van de cookiebepalingen van ACM.

Als je mijn Facebook-pagina liked, zal ook Facebook cookies plaatsen om te kunnen controleren wie jij bent. Zelfs als je niet lid bent van Facebook zal die club een cookie plaatsen.

Op CMS-Hulp.nl heb ik een artikel geschreven over de onzin van deze cookiebepalingen: CMS-Hulp.nl/cookiewetgeving-vrijwel-zinloos.html

Als je niet wilt dat er cookies worden geplaatst of dat bedrijven jouw surfgedrag volgens, installeer dan een cookie- of ad-blockers als:
Ghostery, Adblock, Privacybadger, Adblockplus.
Zie ook: en.wikipedia.org/Ad_blocking

Privacy (korte versie)

pixelXp respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je persoons-gegevens om jouw e-mail en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. pixelXp zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of indien ik daar wettelijk toe ben verplicht.

Ik gebruik je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en relevant nieuws. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je dat melden via het contactformulier.

De Europese wetgeving rondom persoongegevens (AVG of GDPR) gebiedt mij een uitgebreide tekst over privacy beschikbaar te stellen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden hergebruikt, openbaar gemaakt of overgenomen op een andere website zonder medeweten en toestemming van de maker en auteurs-rechthebbende. Alle teksten en afbeeldingen zijn gemaakt of samengesteld door Koen Bakx (pixelXp) tenzij anders vermeld. Zo kunnen enkele screenshots van website-ontwerpen door anderen zijn ontworpen (in dat geval is de website door mij gerealiseerd). Ook gebruik ik soms illustratief stock-materiaal (bijvoorbeeld op de homepage), waarvan ik de rechten heb om het te mogen aanpassen. Ook het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die pixelXp aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

pixelXp kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. pixelXp niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

PixelXp sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Vragen of opmerkingen?

Indien je nog vragen mocht hebben over bovenstaande van, dan kun je contact met pixelXp opnemen.

id: 192
schaduw_charlotte