123Sprong.nl

WonenBreburg heeft zo'n 46 kavels te koop en bouwt nog ruim 100 woningen in de Driesprong in Breda. Het gebruik van Social Media geeft wellicht nieuwe betekenis aan Sociale Woningbouw.

(in opdracht van: Veldontwerp)

  • Op de homepage worden recente activiteiten op Facebook, Twitter en Flickr getoond.
  • Bezoekers kunnen een reactie achterlaten. Gerelateerde pagina's worden automatisch opgezocht binnen de website.

Gerelateerd webdesign

 

schaduw_charlotte