Checker

De New Yorkse taxi als metafoor

Ik was bij marketing- en communicatiebureau Checker gaan werken op de symbolische voorwaarde dat ik het bestaande logo onder handen mocht nemen. Dat werd een erg moeizaam proces. Het bestaande logo was ‘het kindje’ van de directeur.

schaduw_charlotte